Oslo Lusofoni Festival 2014

OLF
Annet
ARY ILARIANO DUARTE MORAIS
Friday 13. June 2014
The doors open at 19:30
Venue
Cosmopolite
Ticket price
200/150,- +avg
Age limit
18 years with valid ID
Seats
Unnumbered

Oslo Lusofoni Festival 2014

Gimo Mendes Band, Trio Brasil, Ana Lucia Nunes, Jay, Ary Morais & Band og DJ JI

Oslo Lusofoni Festival arrangeres for første gang i 2014, og er den første og eneste rene musikkfestivalen med høy kunstnerisk kvalitet fra lusofonmiljøet i Norge.

Oslo Lusofoni Festival vil avholdes 13. Juni 2014 på Cosmopolite i Oslo og har som hovedmål å være et godt og bredt musikalsk tilbud til innbyggerne i Oslo, samt å profilere den lusofoneverden musikkvitenskapligemiljøet i Norge.

Lusofoni: Portugisisk-talende og med en kulturbakgrunn som er nært knyttet til det portugisiske språket; dette omfatter ulike landogkulturer i alle verdensdeler. www.wikipedia.org/wiki/Lusofoni

Program:
Kl.20:00 Ana LuciaNunes (Fado fra Portugal)
Kl.20:45 Trio Brasil(Bossanova, samba, karnevalmusic, forró, baiao, pop, reggae)
Kl.21:30 Jay (Reggae and hip hop)
Kl.22:15 GimoMendes (Tradisjonellmusikk fraMosambik)
Kl.23.00 Ary Morais (Morna, Coladera, Batuquee Funana)
Kl.23:45 Dj JI (Angola)

Gjennom workshops, konserter og utstillinger skal festivalen sette Oslo musikkvitenskaplige fagmilljø på kartet. På Oslo Lusofoni Festival kan man få utvikle sin egen kompetanse innen musikkfeltet og, ikke minst, se hvordan musikken skal føre forskjellige kulturer sammen på et sted.

Billetter selges i døren.

Kontakt:
oslofestivaldalusofonia@outlook.com