Personvernerklæring

Personvernerklæring for Cosmopolite Scene

Behandlingsansvarlig

Daglig leder er på vegne av Cosmopolite Scene behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger. 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre ansatte;
Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, fødselsnummer, skattekommune og e-postadresse.

Vi lagrer følgende personopplysninger om vårt styre;
Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, fødselsnummer og e-postadresse.

Vi lagrer følgende personopplysninger om vårt publikum;
Navn, e-postadresse, arrangement, ønsket segment/sjanger for utsendelse informasjon og reklame.

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre artister;
Navn, adresse, postnummer, fødselsnummer, nasjonalitet, passnummer

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre leietakere;
Navn, adresse, postnummer, telefonnummer, epostadresse, org.nummer/fødselsnummer,

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysninger om våre ansatte for å kunne administrere lønn, skatt og øvrig forpliktelser som arbeidsgiver.

Vi behandler opplysninger om vårt styre for å kunne drive organisasjonen og møte dets forpliktelser.

Vi behandler opplysninger om publikum for å kunne informere om endringer og kanseleringer ved konserter. Vi benytter kjøpshistorikk og adferdsmønster fra billettsalg gjennom Ticketmaster til å kunne gi anbefalinger og reklame som er tilpasset hver enkelt publikummer.

Vi behandler opplysninger om artister for å kunne gjennomføre konserter/arrangementer og for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale/kontrakt mer artist/management.

Vi behandler opplysninger om leietakere for å kunne administrere arrangement/konsert etter avtale/kontrakt med leietaker.

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget til å behandle personopplysninger om ansatte er for å kunne oppfylle våre forpliktelser som arbeidsgiver, og våre rettslige forpliktelser ovenfor myndighetene.

Grunnlaget til å behandle personopplysninger om styremedlemmer for å kunne drive organisasjonen og møte dets forpliktelser.

Grunnlaget til å behandle personopplysninger om publikum er å oppfylle informasjonsbehov ved eventuelle endringer og kanseleringer av konsert, samt å informere om fremtidig kulturtilbud og konserter.
Informasjon om navn, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).
Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.
Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk.

Grunnlagt til å behandle personopplysninger om artister er å oppfylle avtale/kontrakt med artist/management. Oppfylle rettslig, teknisk, logistisk og produksjons forpliktelser.

Grunnlagt til å behandle personopplysninger om leietakere er for å kunne administrere kommunikasjon og planlegning av arrangement/konsert etter avtale/kontrakt med leietaker. Og for å kunne utføre våre forpliktelser om rapportering til Tono og skatteetaten.  

Innhenting av personopplysninger

Personopplysninger om ansatte hentes fra arbeidskontrakter.

Personopplysninger om styremedlemmer hentes direkte.

Personopplysninger om publikum hentes fra billettsalg (Ticketmaster) og innmeldingsskjema på vår hjemmeside. Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med ditt billettkjøp eller gjennom innmeldingsskjema på vår hjemmeside..

Personopplysninger om artister hentes fra avtale/kontrakt med artist/management

Personopplysninger om leietakere hentes fra kontrakt med leietaker og kontaktskjema. Kontaktskjema samler inn navn og epost på den som ønsker kontakt, samt den siden man var på i det man fyller ut og sender inn skjemaet. Opplysningene blir lagret slik at den som tar kontakt kan bli kontaktet tilbake. Informasjonen blir ikke lagret på denne nettsiden, men sendt pr epost til Cosmopolite sin kontaktadresse. Disse opplysningene blir holdt internt i Cosmopolite og vil ikke bli delt med andre. For å få innsyn eller sletting av opplysningene, ta kontakt med Cosmopolite. 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

Personopplysninger om ansatte utleveres til regnskapsfører Valid Regnskap AS, Skatteetaten og Nav. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Personopplysninger om publikum utleveres ikke til tredjepart.  Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Personopplysninger om artister utleveres til regnskapsfører Valid Regnskap AS, Skatteetaten og Tono. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Personopplysninger om leietakere hentes fra kontrakt med leietaker utleveres til regnskapsfører Valid Regnskap AS, Skatteetaten og Tono. Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. 

Sletting av personopplysninger

Opplysninger om ansatte lagres i 3 år etter arbeidsforholdet opphører. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opplysninger om styre lagres i 3 år etter fratredelse fra styre. Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opplysninger om publikum vi har mottatt i forbindelse med kjøp av billett eller innmeldingsskjema på hjemmeside lagres i vårt aktive publikumsregister til du selv ønsker å slette det.

Opplysninger om artist lages i 3 år.  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Opplysninger om leietaker lages i 3 år.  Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresse:

info@cosmopolite.no
 

Cosmopolite Scene
Vogtsgate 64
0477 Oslo