Oslo World kartlegger festivalverdenen

Oslo World kartlegger festivalverdenen
Skrevet av
Urszula Tarasiewicz

Oslo World kartlegger festivalverdenen

Oslo World-festivalen har skapt et flott kart over musikkfestivaler over hele verden.

Oslo World festival, som vi samarbeider tett med som musikklubb hvert år, har skapt et flott kart over musikkfestivaler rundt om i verden. Du kan flytte virituelt til forskjellige regioner for å lytte til spillelister som er opprettet spesielt for dette kartet. Det er også hyggelig å besøke sidene til disse festivalene og oppdage nye, flotte musikere og deres arbeid.

"Vi er også del av en internasjonal festivalfamilie, og vi har satt i gang et arbeid for å kartlegge disse festivalene. Gjennom arbeidet med festivalkartet har vi spurt festivalbookere over hele verden om å dele sin favorittmusikk akkurat nå, i spillelister med 20 låter hver."

Kartet er ment som en påminnelse om hvordan festivaler representerer forskjellige synspunkter og musikkfilosofier, i tillegg til å være steder der folk møtes for å ha det bra. Over hele verden representerer festivaler kulturelle tyngdepunkter, hver og en bidrar til en levende og pluralistisk global musikkscene.

Oslo World maps the festival world