Dørene åpner:18:45
Konsertstart:19:00
Billetter: 0 + avg

UKM

Ungdommens kulturmønstring (UKM) er et kulturtiltak for barn og unge i hele Norge. Gjennom små og store festivaler, (kulturmønstringer) har du en enestående mulighet til å vise frem det du driver med og til å treffe likesinnede.

Alle er velkommen, enten de sampler på beats &loops, danser halling, skjærer store treskulpturer med motorsag, spiller klassisk piano eller lager 3-D animasjoner på PC.

Påmelding her: Bydel Sagene

I de fleste kommuner kan du delta fra du er 10 år, men på landsmønstringen og på mange fylkesmønstringer er aldersgrensen 13 år.
UKM er delt inn i tre nivåer; kommunemønstring, fylkesmønstring og landsmønstring. Alle som melder seg på til kommunemønstringen får være med. Herfra blir det plukket ut noen deltagere som representere kommunen i fylkesmønstringen.

Fra fylkesmønstringene blir det sendt ca. 25 deltagere til landsmønstringen, som vanligvis arrangeres i Trondheim.
UKM er ingen konkurranse. Juryenes utvelgelse skjer på grunnlag av originalitet, kreativitet, publikumskontakt og kvalitet, og de utvalgte deltagerne skal speile bredden i den lokale mønstringen. Premien for de som går videre er å få stå på en enda større scene, og treffe andre ungdommer fra andre steder.

UKM i fylkene

Det er fylkeskommunen som har ansvaret for UKM i fylket. I noen fylker er det kulturavdelingen som gjør jobben selv, mens andre fylker har delegert ansvaret til Barne- og ungdomsrådet, Musikkrådet, eller en kommune.

UKM lokalt

I Oslo arrangeres lokalmønstringene av bydelene. Ellers i landet er det stort sett en mønstring pr. kommune, men ofte går to eller flere små kommuner sammen om å arrangere lokalmønstring.

Det er kulturkontoret i bydelen Sagene som har ansvaret for denne mønstringen.

Sjekk ut hjemmesiden for mer info:
www.ukm.no
www.ungisagene.no/hjem