Dørene åpner:19:00
Konsertstart:20:00
Billetter: 100/100 ink. avg

Minnekonsert for Richard Danquah

Richard Danquah ble 36 år.
Det er en kjær venn, kollega og en stor kapasitet, kunstner, pedagog og bidragsyter som har gått bort....
Og Du store verden! har i tillegg mistet et verdifullt styremedlem.
Vi er mange som savner ham sterkt, og som er takknemlige for å ha fått lov til å bli kjent med ham, samarbeide med ham og rives med av engasjementet hans...
Richard er høyt respektert i de norske musikk- og dansemiljøene; både som utøvende kunstner, koreograf og pedagog.
Richard gjorde det selv fra første stund; ba ikke om hjelp, men tilbød sitt bidrag -- og skapte respekt og anerkjennelse for sin kunst gjennom selv å legge premissene.
Samtidig utviklet han sitt pan-afrikanske danse ensemble KUSUM GBOO - som han var kunstnerisk leder for - og som han turnerte både i Afrika og Europa, og til mange steder i Norge; med egne koreografiske oppsetninger gjennom 20 år. Han var en stor ambassadør for sitt hjemland, Ghana, i Norge.
Richard var en kunstnerisk kapasitet som ikke hvilte før han måtte gi slipp på livet så altfor tidlig, og med så mye ugjort ...
Det er mye å bringe videre i det Richard la grunnlag for, bygde opp og i alle hans planer for fremtiden....
Våre tanker går til hans hustru Ellen Marie, datteren Victoria, familien i Ghana og til hans livsverk Kusum Gboo Dance Ensemble.

Nekrolog i Aftenposten 24.10.2006

Konserten er et samarbeid mellom Richard Danquahs Minnefond, Cosmopolite og Du store verden!.